آخرین اخبار

گروه کارخانجات مقصود

  اهدای بسته معیشتی

  1401/05/03تهیه شده توسط:مدیر سایت
  ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه ...

  دومین سالگرد مرحوم غلامرضا ایمانی

  1401/05/03تهیه شده توسط:مدیر سایت
  متن تست خبر متن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن ...

  بازدید سفیر فلاند

  1401/05/03تهیه شده توسط:مدیر سایت
  متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن ...

  بازدید هیات نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی از دانشگاه مقصود

  1399/09/16تهیه شده توسط:علی مهاجر
  نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه دانشگاه ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه سازمان های بالادستی بوده و نتایج آن مبنای تصمیم گیری های متعدد آموزشی - اداری - دانشجویی - سطح بندی و غیره حوزه ها و معاونت های مربوطه ...

  آخرین مطالب

  گروه کارخانجات مقصود

  No posts found