تماس با مقصود

ایران ، شهرک صنعتی مشهد ، بلوار کوشش شمالی ،

کوشش شمالی 5 ، گروه کارخانجات مقصود

info@Grandmaghsoud.com

051-35152

جهت ارتباط تماس و ارتباط با کارشناسان گروه کارخانجات مقصود می توانید از فرم تماس زیر استفاده نمایید.

(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 20 MB.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.