آخرین اخبار

گروه کارخانجات مقصود

  برگزاری مراسم روز کارگر و تجلیل از پرسنل بازنشسته گروه کارخانجات مقصود

  1401/05/14تهیه شده توسط:مدیر سایت
  کارگران بازوان حرکت هر جامعه ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند بی شک همه پیشرفت های حاصل در مسیر زندگی نشات گرفته از رشد و پویایی فکر و گسترش اندیشه ورزی است و در هر جامعه ای که ...

  اهدای بسته معیشتی

  1401/05/03تهیه شده توسط:مدیر سایت
  ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماه ...

  دومین سالگرد مرحوم غلامرضا ایمانی

  1401/05/03تهیه شده توسط:مدیر سایت
  متن تست خبر متن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن تست خبرمتن ...

  بازدید سفیر فلاند

  1401/05/03تهیه شده توسط:مدیر سایت
  متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن تست خبر متن ...

  آخرین مطالب

  گروه کارخانجات مقصود

  No posts found