تماس با مقصود

ایران ، شهرک صنعتی مشهد ، بلوار کوشش شمالی ،

کوشش شمالی 7 ، گروه کارخانجات مقصود

info@Grandmaghsoud.com

051-35152100

جهت ارتباط تماس و ارتباط با کارشناسان گروه کارخانجات مقصود می توانید از فرم تماس زیر استفاده نمایید.

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.